Executive Team

:::
Sung-Po ,Chen

Sung-Po Chen

President

Shain-May ,Tang

Shain-May Tang

Vice President

Jong-Rong ,Liu

Jong-Rong Liu

Vice President

Dwo-Yan ,Chang

Dwo-Yan Chang

Secretary General

Li-Yi ,Shu

Li-Yi Shu (Dean)

office of Academic Affairs

Tony-C.T. ,Kuo

Tony-C.T. Kuo (Dean)

office of Instructional Media

Ju-san ,Chen

Ju-san Chen (Dean)

office of Student Affairs

Shain-May ,Tang

Shain-May Tang (Dean)

office of Research and Development

Yih-Rong ,Wang

Yih-Rong Wang (Director)

office of General Affairs

Cheng-Huang ,Yen

Cheng-Huang Yen (Director)

office of Computer Center

Su-Chiu ,Huang

Su-Chiu Huang (Director)

office of Publication Center

Shu-Chuan ,Lee

Shu-Chuan Lee (Director)

office of Library

Zhou-Peng ,Liao

Zhou-Peng Liao (Director)

office of Extension Education Center

Cing-Jhan ,Zeng

Cing-Jhan Zeng (Director)

Personnel Office

Cong-Siang ,Ciou

Cong-Siang Ciou (Director)

Accounting Office